Obchodní podmínky

 

  1. Obecné podmínky:

1.1.  Aby ses mohl/a na stránce EliteBloggers.cz registrovat, musí Ti být alespoň 13 let.

1.2.  K vytvoření profilu na EliteBloggers.cz musíš mít české nebo slovenské občanství nebo psát svůj blog z větší části v jednom z těchto jazyků.

1.3   Tvá emailová adresa musí být platná.

1.4.  Údaje týkající se věku a pohlaví musí být uvedeny správně. Jakékoliv pokusy o uvedení chybných údajů za účelem lepšího umístění v Top listu (především při filtrování podle věku a umístění) jsou zakázány a povedou k odstranění blogu z EliteBloggers.cz

1.5.  Souhlasíš s tím, že veškeré údaje týkající se tvé osoby, které poskytneš při vytvoření profilu nebo jinak v rámci serveru EliteBloggers.cz, budou zpracovávány pro účely provozu EliteBloggers.cz. Za tímto účelem uděluješ EliteBloggers s.r.o. výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů i citlivých osobních údajů v souladu s § 5 a § 9 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tento svůj souhlas můžeš kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla EliteBloggers s.r.o.

1.6.  Odsouhlasením těchto Podmínek uděluješ EliteBloggers s.r.o. souhlas se zveřejněním a zpřístupněním tebou poskytnutých osobních údajů včetně citlivých osobních údajů prostředictvím serveru EliteBloggers.cz veřejnosti.

 

  1. Omezení obsahu:

2.1. Gossip blog - blog, který se zabývá šířením fám, pomluv, lží nebo zesměšňováním jedinců, skupin či různých organizací - nebude akceptován.

2.2.  Hate blog - blog, který se zabývá šířením nenávisti nebo násilí vůči jedincům, skupinám, náboženství, rasám, postižením, pohlaví, věku či sexuální orientaci - nebude akceptován.

2.3.  Impersonating - blog, který je tvořen s cílem přesvědčit čtenáře, že je autor jiná osoba nebo zastupuje organizaci, i když tomu tak ve skutečnosti není - nebude akceptován.

2.4.  Offending content - blog, který se zabývá urážlivým obsahem zahrnující nahotu, vážně zraněné jedince, násilí a smrt - nebude akceptován.

 

  1. Omezení:

3.1.  Na blogu můžeš mít maximálně 3 Google AdSense bannery. To znamená 2 EliteBloggers.cz bannery a 1 další AdSense banner. Pokud je na Tvém blogu více AdSense bannerů, bude blog z EliteBloggers.cz odebrán.

3.2.  Blogeři, kteří píší velké množství článků a následně je smazávají, aby tak dosáhli dlouhodobé viditelnosti na hlavní straně, budou odebráni.

3.3.  Sám odpovídáš za to, že obsahem příspěvků a/nebo fotografiemi či jinými soubory zveřejněnými v rámci tvých příspěvků nebudou dotčena práva třetích osob. EliteBloggers s.r.o. za zásahy z tvé strany do práv třetích osob neodpovídá.

3.4.  Společnost Elite Bloggers s.r.o. má vyhrazená práva odebrat jakýkoliv blog, který porušuje jednu nebo více obchodních podmínek.

 

  1. Top list a finanční odměna

4.1.  Blogy, které jakýmkoliv způsobem poruší obchodní podmínky, nemají nárok na finanční odměnu za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k porušení podmínek.

4.2.  Blogy, které používají zmanipulované statistiky, budou odebrány a ztratí nárok na finanční odměnu.

 Pokud se domníváš, že některý z blogů porušuje výše uvedené Obchodní podmínky, pošli nám, prosím, email na kontakt@elitebloggers.cz a my vše zkontrolujeme.